Ir ao contido da páxina

Créditos

© Real Academia Galega, 2023
Tabernas, 11. 15001 A Coruña

Coordinación
Fernando López-Acuña López
M.ª Dolores Sánchez Vales
Laura Touriñán Morandeira

Redactora principal
Laura Touriñán Morandeira

Redactores/as
Lois Bande Barreiro
Jacobo M. Caridad Martínez
Adrián Estévez Iglesias
Iolanda Fernández Casal

Coordinación técnica
Juan F. Montenegro Rey

Catalogación
O catálogo da produción musical de Marcial del Adalid e da biblioteca de música do Fondo Marcial del Adalid da Real Academia Galega naceron como parte fundamental do proxecto de investigación orixinario da tese de doutoramento Marcial del Adalid (1826-1881): biografía, catalogación de su obra musical y su vinculación con la creatividad cultural socio-identitaria (2020), de Laura Touriñán Morandeira.

Modo de cita
López-Acuña López, Fernando, Sánchez Vales, M.ª Dolores e Touriñán Morandeira, Laura (coords.): Marcial del Adalid (1826-1881). A Coruña: Real Academia Galega. <https://marcialdeladalid.academia.gal> [Consultado: <data>]